Logo skare side1418  250

o

Alle hyttenei hopsatt

Betingelser

Kontrakten for utleie av båt som skareutleige disponerer, må skrives under før utlevering . Etter båten er tilbakelevert til og kontrollert av eier/utleier kan ikke båten brukes videre av leietaker uten ny avtale, . Dersom du ønsker leie rengjøring av båt, bør det avtales i god tid,Sett dere godt inn i informasjonstavla som er i fiskerommet. Båtene er forsikret på vanlig måte. Men som det går frem av kontrakten har gjestene et ansvar for eiga sikkerhet. Det og undersøke litt kring dette, vil vi anbefale, då ulykker kan skje på sjøen, som på land.

Alt utstyr som blir utlånt/utleid av skareutleige skal leveres tilbake i samme stand

Det kan være litt ulike regler for hyttene. Men felles for alle hyttene, er at ting som blir tatt ut fra skuffer og skap, ute/inne møbler som blir flyttet på, osv blir satt på plass før avreise Spesielt skal der ikke stå i gjenn oppvask, oppvaskmaskinen skal være tømt, dersom det ikke er avtalt nokke anna. Dette kommer ikke innunder vask av hytta

Vask bør helst bestilles når hytten bestilles. vask betales ved fremmøte.

godkjenning av selv vask: Det blir tatt gebyr for godkjenninga. Betales ved fremmøte. Etter det er foretatt sluttvask av hytten, kan hytten ikke brukes videre, før neste gjest kommer.

Depositum : dersom ikke noe annet er avtalt, skal det betales depositum for hytten, og for hver ekstrabåt. Dette skal betales ved ankomst/utlevering .

Betaling for ekstra båter og utstyr: betales ved utlevering/bestilling

Home   Hytte 5    Hytte 6  Utleigeprodukter     Skare info     Tilbud    Linker   Betingelser

www.skare-feriehus.no epost: skare@skare-feriehus.no